HOCZ Příručka: Kulturní a společenský úvod

Zde najdete základní přehled o podobě kouzelnické společnosti a kultuře. Studiem v Bradavicích je vaše postava s kouzelnickou kulturou neustále konfrontována a jako studenti internátní kouzelnické školy jste v RPG vychovávání a vedeni k tomu, abyste se stali řádnými členy kouzelnické společnosti, ať již je vaše postava původu kouzelnického či mudlovského. Pro stručný přehled můžete také využít tento přehled slavných kouzelníků.

HOCZ Příručka:

1. Úvod
2. Tvorba postavy a hraní její role
3. Reálie našeho světa
4. Kulturní úvod
5. Chat a hraní na něm
6. Vypravěč a vy
7. Doporučení na závěr

Kouzelnická móda je velmi specifická, mudlům připadá podivná a staromódní. V řadě ohledech je sice kouzelnická móda mnohem bližší tomu, co mudlové znají z první poloviny 19. století, ovšem kouzelnická móda se od těch dob také vyvíjela. Díky vlivu kouzelníků z mudlovských rodin se setkávala i s prvky aktuální mudlovské módy a některé do sebe přijala, takže dnešní kouzelníci by v 19. století nezapadli ani mezi tehdejší kouzelníky ani mezi mudly.

Rozdíly mezi současnou mudlovskou a kouzelnickou módou vězí v detailech. Pro názorný příklad: košile je ve svém základní principu stejná několik století, přesto lze na první pohled poznat košili z 18. století či z 19. století od té dnešní. Trochu jinak udělaný rukáv, trochu jinak střižený tvar límce, atd. Kombinace takovýchto detailů pak vytváří specifický celek, odlišitelný od svých protějšků z předminulého století nebo od těch mudlovských.

Jedním z nejviditelnějších prvků kouzelnické módy je nošení hábitů. Ty jsou velmi tradiční součástí kouzelnického oblečení a krom studentům známých hábitů školní uniformy hábity existují v tuctech různých obměnách a barvách. Kouzelnická móda se pak od té mudlovské odlišuje i tím, jaké používá barvy, barevné kombinace a vzory, které někdy nekouzelníkům mohou připadat křiklavé či až nevkusné.

A velmi obdobně to je i s kouzelnickou hudbou, s tím rozdílem, že hudebně je kouzelnická kultura bližší hudbě gotické a renesanční, než je dnes mudlovská. Ale ani zde nelze tvrdit, že by kouzelnická hudba byla 1500 let stejná, jenom se vyvíjela vlastním směrem s pouze částečnými vlivy mudlovských současníků, například opery vzniklé až v baroku, a lze se setkat i s prvky převzatými z jazzu, popu, rocku i metalu.

Dodnes hrají mezi nástroji současné hudební scény významnou roli různé flétny a píšťaly, které v gotice byly takřka dominantou, spolu s některými lidovými nástroji, jako je niněra či skotské dudy, či i hraní na pilu. Obdobně i akustická kytara soupeří v popularitě s loutnou. Naopak se vůbec nepoužívají žádné elektronické nástroje, elektrické kytary ani klávesy či syntetizátory. Místo toho se využívají nástroje vyluzující kouzly upravené zvuky a někteří experimentují se zpěvem jezerního lidu. Upozornění! Současná reálná populární hudba je v HOCZ-současnosti i pro studenty mudlovského původu hudbou jejich dědečků a pradědečků, tedy něco, co bylo populární "naposledy v pravěku".

Literatura je v mnohém podobná mudlovské, respektive kouzelníci jsou obeznámeni s mudlovskou klasickou literaturou. U některých autorů, například Shakespeare, se lze domnívat, že pokud nebyli přímo kouzelníky, o kouzelnickém světě věděli. Například některé z Shakespearových děl odkazy na magii oplývají a část textu jedné z jeho her se dokonce stala základem pro dodnes oblíbenou lidovou kouzelnickou písničku "Double Trouble".

Technika v kouzelnickém světě stále nefunguje. Magie má nejsilnější vliv hlavně na elektrické přístroje, takže na jemnou elektroniku, kterou oplývá mudlovský svět, zcela zapomeňte. V mudlovských částech světa ji kouzelníci mohou omezeně používat, ale na místech, jako je Příčná ulice či Bradavice, zkrátka nefunguje. Kouzelníci se o elektronice dozvídají pramálo a pokud tedy uvidíte někoho na Příčné hovořit do skleněné placky velikosti dlaně, rozhodně se nejedná o mobilní telefon.

Samozřejmě nikdo vám dané vlivy nebude nutit. Nebude vám říkat, že se má vaše postava oblékat vždy do hábitu, je jasné, že pokud bude z mudlovského prostředí například a bude jí tento styl vyhovovat více, v pořádku. Ale je nutné si uvědomit, že v kouzelnickém světě se pak na takové jedince dívají zvláštně, protože jim zase připadá naprosto běžné nosit hábity ať už jsou kdekoliv. Nebo když na chat přijdete s tím, že zbožňujete Justina Biebra, lidi v okolí vůbec nebudou tušit, o jakého kouzelnického mazlíčka se jedná. Proto se snažíme na vás apelovat, abyste tyto informace a vlivy za vaší postavu vstřebávali a žili víc tím kouzelnickým světem, snažili se víc tu postavu přizpůsobovat kouzelnickému prostředí.

« 3. Reálie našeho světa
5. Chat a hraní na něm »