Slangový slovníček

Zejména v nonkové (neherní) komunikaci se setkáváme s velkým množství slangu, který může zejména nováčkům komplikovat porozumění ostatním. Pro zlepšení komunikace a orientace na projektu ty nejběžnější a dlouhodobě používané najdete zde.

Vrátit se zpátky ke kompletním pravidlům

Termín Vysvětelní
AU alternativní vesmír, existující mimo ten náš
barevný student (bez rozdílu koleje; vychází ze zabarvení jména)
běloba, bílý člen profesorského sboru (bíle zbarvené jméno)
bodovačky bodovací hodiny
CP, cépéčko, cépko cizí postava - postava, která nemusí mít stálého hráče, je jen příležitostným zpestřením dění.
čajka každotýdenní sraz v čajovně v Praze
červený, lev, lvíče člen Nebelvíru
debatka místo, kde diskutuje vedení projektu
famfr, famfrc zkratka pro famfrpál
FC faceclaim, zabrání podoby určité reálné osoby pro svou postavu
hájenka letní cca týdenní sraz
hladež sraz organizovaný hráčem HOCZ. Může ho organizovat každý.
hraní v dokumentech hraní hoczáckých her mimo hocz (obvykle v google dokumentu). Někteří hráči takto hrají hry, které jsou neoficiální, alternativním dění nebo hry, které by na chatech porušovaly pravidla hocz.)
hvězdičky, ve hvězdičkách ta část příspěvku v chatu psaná mezi hvězdičkami, činnost postavy, nepřímá řeč.
inRPG, inRP v RPG, v hře, herně... znamená totéž jako samotné RPG, používá se pro zdůraznění, že jde o herní záležitost
IRL, RL z anglického In Real Life: Ne v hře. Mimo HOCZ. V skutečném světě.
kolejní ředitel koleje
lomítka, psát za lomítka text za dvěma lomítky je zpráva hráče jinému hráči, nikoliv mezi postavami, nonRPG zpráva, používá se např. v sovách, ve výkladech, v úkolech, nesmí se ale používat na chatu
losos občan - postava, která není ani student, ani profesor
modrý, modrásek, havran, havránek, člen Havraspáru
mřížka, kanál, hashtag primus - v seznamu online mají primusové za jménem #
nástěnka primárně školní nástenka, obsahuje RPG zprávy od vedení školy, dále informace o dění ve světě, nebo nonRPG info o projektu
návštěvka návštěvní kniha, místo kde může psát kdokoliv, i nepřihlášený návštěvník
nonRPG, non, nonkové mimo RPG, neherní zprávy. Inormace, nezřídka doplňkové informace k herním věcem podané z vnějšku, pro hráče
nováček hráč, který má na HOCZ první založenou postavu. Opak recykláta.
odznak, StR studentská rada, výběr studentů dané koleje (prefekti a primusové)
oška školní ošetřovna
ovce neoficiální hromadný discord server pro hráče hocz bez rozdílu kolejní příslušnosti (neplést se zkouškami OVCE)
Oxford, Ox sraz pořádaný v Olomouci
páska, kápoš kapitán famfrpálového kolejního týmu
patron, bro student, který dohlíží na uvedení nových členů koleje do hry a do koleje samotný a pomáhá jim v jejich začátcích. Patronáda není ve všech kolejích.
patronče, broče nováček, kterého má na starosti patron/bro
plusko prefekt - v seznamu online mají prefekti za jménem +
poslat leštit zabanovat na určitý časový úsek, znemožnit přihlášení po tuto dobu
přebarvení, obarvení zařazení nováčků do kolejí; také přebarvení vystudovaných studentů na občany
přetočení ročníků "povýšení" studentů na vyšší ročník podle prospěchu v minulém školním roce; zpravidla po zařazování, ale před zápisem
(občanům a profesorům se také zvýší počet RPG let působení na hocz)"
Rada školy (RŠ) vedení školy, které řeší všechny důležité záležitosti ve škole, viz správa školy
reálie, lore informace o podobě a fungování naší podoby světa
recyklát postava založená hráčem, který už někdy za nějakou postavu na HOCZ hrál
Rowena herně mytická kletba, o které nikdo neví, zda je skutečná. Neherně nástroj, jak vypravečem šťouchnout do postav, které předvádějí na chatu VKV nebo jinou nevhodnou hru, viz pravidla
schránka, napsat do schránky schránka důvěry, místo pro dotazy a návrhy směřované Správě RPG a Radě školy
sova, sovka, opeřenec zpráva poslaná přes hocz (přes tzv. sovinec)
spolka, kolejka kolejní společenská místnost
Správa RPG Správa, která schvaluje žádosti, reálie, má na starosti chování na chatech, školku a tak dále. Někdy se nazývá také RPG orgán
systémově automaticky provedeno nebo vynucováno technickým řešením HOCZ
šedivák, šediváček nový hráč, nezařazený prozatím do koleje
šedý zákal hanlivé shrnující označení pro nováčky během registrace
školkaři, tutoři skupina hráčů starající se o nováčky mezi jejich registrací a zařazením do koleje
šloucher sraz organizovaný někým z vedení HOCZ
u Ottíka obchod ve 4. patře školy
umřel, vymrtvěl postava umřela, když se její hráč přestal přihlasovat. Po dvou měsících je odstraněná z aktívni části kartotéky a časem úplně. Nejedná se o RPG smrt postavy.
upko, UP RPG upozornění
véčko, vé vypravěč
véčkovat psát za vypravěče, věnovat se hře z pozice vypravěče
viset (na chatu) být přihlášený, sledovat dění na určitém chatu bez vstupu do hry
VK, vékáčko vedoucí kabinetu
VKV velmi křehké vztahy: hraní s přehnaným důrazem na (zejména romantické) vztahy mezi postavami. případně Velmi Krátké Vlny, proto "vlnění" znamená hraní románků. Někdy taky Vaše Krásné Vedení
vykopávka hráč, který je na hocz velmi dlouho, nebo se po velmi dlouhé době (po několika letech) na hocz ukázal
zamungovat, u munga někoho zabanovat, někdo je zabanován (je mu znemožněn přístup do hry)
zápis systémový zápis studentů na předměty
zelený, hádě, zmijozelče člen Zmijozelu
zkratky názvů předmětů viz přehled
žlutý, jezevec, morče, mrzimorče člen Mrzimoru